برنامه رشته فقه تربیت

 • برنامه رشته فقه تربیت

 • باسمه تعالی

  رشته فقه تربیت

  دروس رشته فقه تربیتی در سه دسته زیر ارائه می شود:
   

  الف: دروس آکادمیک رشته فقه تربیت

  ردیف

  عنوان درس مصوب

  تعداد واحد

  دروس تخصصی

  1

  آشنایی با کلیات علوم تربیتی

  2

  2

  روانشناسی رشد (1)

  2

  3

  روانشناسی رشد (2)

  2

  4

  نظام تعلیم و تربیت اسلامی (1)

  2

  5

  نظام تعلیم و تربیت اسلامی (2)

  2

  6

  تفسیر تربیتی قرآن

  2

  7

  مدیریت آموزشی

  2

  8

  علم النفس فلسفی (مشا و صدرا) انسان شناسی اسلامی

  2

  9

  آمار و استنباط در علوم تربیتی

  2

  10

  سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی

  1

  11

  روانشناسی شخصیت

  2

  12

  مبانی راهنمایی و مشاوره

  2

  13

  فلسفه آموزش و پرورش

  2

  14

  روش شناسی پژوهش در علوم تربیتی

  2

  15

  چالشهای تربیت اسلامی در دنیای معاصر

  2

  16

  برنامه ریزی درسی و آموزشی

  2

  17

  مسائل کودک و نوجوان

  2

  18

  روشها و فنون تدریس

  1

  19

  تاریخ آموزش و پرورش

  2

  دروس عمومی

  23

  زبان انگلیسی(1)

  2

  24

  زبان انگلیسی(2)

  2

  25

  زبان انگلیسی(3)

  2

  26

  مقدمه علم حقوق

  2

  مجموع واحدها

  44


   

  ب: مباحث و موضوعات فقهی که مباحث اصلی آن، همراه با مسائل مستحدثه و مسائل جدید به صورت دروس خارج با روش اجتهادی تدریس می شود:

            1) ابواب فقهی متعارف

                          1. کتاب العشرة

                          2. کتاب احکام اولاد

                                     أ، مسائل مربوط به حضانت، ولایت و قیمومیت اقسام ولایت بر صغار یا مراتب ولایت(ولایت اب، جد ابی، وصی)

                                  ب، مسائل مربوط به رضاع و نفقه

                         3. کتاب التعلیم و التربیه

                                      أ، ‌احکام التعلیم: تعلیم القرآن؛ تعلیم الحدیث، تعلیم النجوم؛ تعلیم السحر، تعلیم کتب ضلال

                                   ب، ‌احکام تربیت عبادی (صلاة الصبی، صوم الصبی، تعزیر الصبی، زکاة الصبی، خمس الصبی، جهاد الصبی، حج الصبی.)

           2) مسائل مستحدثه تعلیم و تربیت :

                           1. احکام تربیت عاطفی کودکان.

                           2. احکام تربیت اخلاقی کودکان

                           3. احکام تربیت سیاسی کودکان

                           4. احکام تربیت جنسی کودکان

                           5. احکام تربیت هنری کودکان

                           6. احکام تربیت شغلی کودکان

                           7. احکام تربیت اجتماعی کودکان

                           8. احکام تربیت اقتصادی کودکان

                           9. احکام تربیت فرهنگی کودکان

                         10. احکام تربیت عملی کودکان(فناوری)

           3) قواعد فقهی تعلیم و تربیت

                          1. قواعدعامه: اعانه بر بر، تسنین، اهتمام به امور مسلمین

                          2. قواعد عامه تعلیم و تعلم:قاعده ارشاد جاهل، تعلیم ابواب هدایت، حرمت کتمان علم، قاعده علم نافع، قاعده اضلال.

                          3. قواعد عامه تربیت: قاعده دعوت و هدایت، امر به معروف و نهی از منکر

           4) مسائل فقهی جدید تعلیم و تربیت

                از قبیل:

                        1. روشهای پیشرفته تدریس و آموزش

                        2. مشارکت در تعلیم و تربیت غیر مسلمانان

                        3. آموزش مقایسه ای ادیان مختلف به کودکان

                         4. پرورش کودکان در مهد کودک

                        5. تربیت کودکان مسلمان توسط مربی غیر مسلمان

                        6. تربیت در عصر رسانه و فضای مجازی

  این دسته مسائل به صورت پژوهش فقهی و اجتهادی و یا سمیناری در دورۀ عالی پژوهشی به مدت دو سال تحت نظر اساتید برجسته و صاحب نظر ارائه می گردد؛ یعنی محورِ دروس و پژوهش‌ها، موضوعات کلیدی و مورد ابتلائی خواهد بود که از سوی گروه تخصصی اعلام می شود. طلاب و فضلای رشته تخصص، با هدایت اساتید مبرّز، ابتدا پژوهشی عالمانه را روی این موضوعات انجام می‌دهند و پس از آن، بررسی و نقد آن در جلسات مشترک گروه انجام و در نهایت به عنوان مقاله پژوهشی و یا منبع درسی، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد.