برنامه رشته فقه زن و خانواده

 • برنامه رشته فقه زن و خانواده

 • بسمه تعالی

  برنامه رشته فقه زن و خانواده

   

  الف:دروس آکادمیک رشته فقه زن و خانواده

  ردیف

  عنوان درس مصوب

  تعداد واحد

  دروس تخصصی

  1

  خانواده در قانون مدنی(1)

  2

  2

  خانواده در قانون مدنی(2)

  2

  3

  آیین دادرسی خانواده

  2

  4

  حقوق عمومی خانواده

  2

  5

  حقوق سیاسی اجتماعی زنان

  2

  6

  سیاست‌گذاری زنان و خانواده

  2

  7

  جامعه شناسی خانواده

  2

  8

  نظریه‌های فمینیستی

  2

  9

  زن و خانواده در اسناد بین المللی

  2

  10

  زن و خانواده در نگاه اندیشمندان اسلامی

  2

  11

  تاریخ فرهنگی زنان و خانواده در سه سده نخستین اسلامی

  2

  12

  آیات الاحکام زن و خانواده (1)

  2

  13

  آیات الاحکام زن و خانواده (2)

  2

  14

  روانشناسی زن و خانواده

  2

  15

  جنسیت در متون دینی

  2

  16

  خانواده در متون دینی

  2

  17

  قواعد فقهی خانواده(1)

  2

  18

  قواعد فقهی خانواده(2)

  2

  19

  حقوق تطبیقی خانواده

  2

  20

  فلسفه حقوق زن و خانواده

  2

  21

  جامعه شناسی جنسیت

  2

  22

  مطالعات امر جنسی

  2

  دروس عمومی

  23

  زبان انگلیسی(1)

  2

  24

  زبان انگلیسی(2)

  2

  25

  زبان انگلیسی(3)

  2

  26

  مقدمه علم حقوق

  2

  مجموع واحدها

  52

   
   

  ب: دروس فقه و اصول

    مسائل فقه سنتی مرتبط همراه با مسائل مستحدثه به صورت دروس خارج هر روزه به مدت پنج سال با روش اجتهادی تدریس می شود، ضمنا درس اصول نیز به صورت روزانه در طول دوره برگزار خواهد شد


   
   

  عنوان درس: کتاب النکاح

   

     
   

  1- پیش از عقد

  2- تشکیل خانواده

  2-1عقد

  2-2 شروط ضمن عقد

  2-3 شروط متعاقدین

  2-4 اولیاء عقد

  2-5 اسباب تحریم

  2-6 نکاح منقطع

  2-7 مهر

  3-اداره خانواده

  3-1 حقوق و تکالیف زوج: حق جنسی

  3-2 حقوق و تکالیف زوج: نفقه

  3-3 حقوق و تکالیف زوجه

  3-4 نشوز و شقاق زوجین

  4 انحلال خانواده

  4-1 فسخ: فسخ به عیب

  4-2 فسخ: فسخ به تدلیس

  4-3 فسخ: طلاق

  5- دعاوی خانواده

  6- اختیارات حاکم در امور خانواده

  7- ...

   

   

  عنوان درس:کتاب الطلاق

  ناسازگاری، طلاق، فسخ و موجبات آن (مانند وجود عیوبی مشخص در زن و مرد)، تدلیس، بذل مدت انحلال قهري: رضاع طاري، ارتداد، لعان، ظهار، خلع و.....