برنامه رشته فقه سیاست

 • برنامه رشته فقه سیاست

 • بسمه تعالی

  برنامه رشته فقه سیاست

  الف.دروس آکادمیک رشته فقه سیاست

   

   

   

  ردیف

  عنوان درس مصوب

  تعداد واحد

  دروس تخصصی

  1

  مبانی کلامی فقه سیاسی

  2

  2

   اندیشه های سیاسی در غرب (1)

  2

  3

  اندیشه های  سیاسی در غرب(2)

  2

  4

  اندیشه سیاسی اسلام (1)

  2

  5

  اندیشه سیاسی اسلام (2)

  2

  6

  روش تحقیق مسائل سیاسی

  2

  7

  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (1)

  2

  8

  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (2)

  2

  9

  سیاست خارجی و روابط بین الملل

  2

  10

  مسائل ایران

  2

  11

  جامعه شناسی سیاسی

  2

  12

  حقوق بشر

  2

  13

  نظریه های جدید علم سیاست

  2

  14

  اصول و نظریه های سیاست خارجی

  2

  15

  سیاست گذاری عمومی

  2

  16

  کلیات و منابع فقه سیاسی

  2

  17

  مبانی علم سیاست

  2

  18

  حقوق مالیه عمومی

  2

  19

  حقوق بین الملل

  2

  20

  قواعد فقه سیاسی (1)

  2

  21

  قواعد فقه سیاسی (2)

  2

  دروس عمومی

  22

  زبان انگلیسی(1)

  2

  23

  زبان انگلیسی(2)

  2

  24

  زبان انگلیسی(3)

  2

  25

  مقدمه علم حقوق

  2

  مجموع واحدها

  50

   


  ب: مباحث فقهی رشته فقه سیاست

   

  1- فقه جهاد

  1-1 اقسام جهاد

  2-1شرایط مربوط به شرکت کنندگان در جهاد ابتدایی

  3-1بغی و شورش

  4-1حکم تروریسم       

  ....

  2-فقه حکومت

  1-2لزوم حکومت و ضرورت آن

  2-2وجوب اقدام برای تشکیل حکومت

  3-2مقتضای اصل و قاعده در باب ولایت

  4-2شرایط حاکم غیر معصوم
  ...

  3-فقه امر به معروف و نهای از منکر

  1-3تعریف معروف و منکر و شرایط

  2-3مراتب وظایف مدم و حکومت

  ...

  ج سرفصل قواعد فقه سیاسی

  1 قاعده مصلحت

  ...