?????? ???? ???? ????? ????

 • ?????? ???? ???? ????? ????

 • باسمه تعالی

  برنامه درسی مقطع عمومی خارج

   

  1. این مقطع مشتمل بر 6 نیمسال تحصیلی و 4 برنامه تابستانه است.
  2.  
  3. در هر نیمسال روزی 2 ساعت درس اصلی( فقه و اصول) و 1 ساعت دروس دیگر ارائه میشود. و پنج شنبه ها برنامه های پژوهش و فرهنگی اجرا میشود.
  4.  
  5. مدت برنامه تابستانه حدود 6 هفته است و در هر روز 4 ساعت درس ارائه شود و پنج شنبه ها تعطیل است.
  6.  
  7. طلابی که دوره تمهیدی موسسه را نگذرانده و از مقطع خارج وارد شده اند لازم است تعدادی از دروس تکمیلی، مهارتی و عمومی مربوط به دوره تمهیدی را بگذرانند. این دروس در تابستان سال ورود و سایر اوقات برنامه ریزی شده ارائه خواهد شد.

   

  1-    دروس اصلی :

   

     الف. خارج فقه عبادات ، این درس طی دو الی 3 سال- روزهای شنبه تا چهارشنبه- هر روز یک ساعت برگزار میشود. در این درس ابوابی از کتابهایی مانند طهارت، صلاه و حج که دارای روایات زیاد و متعارض است و در کتب فقهی به تفصیل از آنها بحث شده مطرح می گردد.

  ب. خارج اصول، از آنجا که طبق برنامه مدون موسسه در طول دوره آموزشی یک دوره علم اصول بصورت منقح و با تاکید بر مباحث اساسی و پرکاربرد ارائه میشود، دراین مقطع درس خارج اصول آغاز و همه روزه ارائه می گردد.

   

  2- جدول دروس تکمیلی:

  منظور از دروس تکمیلی درس هایی مانند تفسیرترتیبی و موضوعی قرآن کریم، درایه و رجال، فلسفه فقه و اصول، تحلیل متون احادیث، مفاهیم و قواعد اساسی اخلاق اسلامی با رویکرد تحلیلی، روش و فرآیند اجتهاد و قواعد فقهی عام است که به صورت الزامی یا اختیاری ارائه می گردد.

   

  3- دروس مبانی اندیشه اسلامی:

  منظور از دروس مبانی اندیشه اسلامی درس هایی مانند فلسفه علم، مبانی و فلسفه علوم انسانی، علم دینی، معرفت شناسی مقایسه ای و انتقادی، انسان شناسی اسلامی، عرفان اسلامی، حکمت عملی و تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی غرب بعد از رنسانس است. اهمیت این دروس از آن رو است که ضمن َآشنا ساختن طلاب رشته های تخصصی، با مبانی معرفتی اندیشه اسلامی و اندیشه جدید غربی، نقاط تعارض اندیشه های جدید را با مبانی اندیشه اسلامی روشن می نماید.

   

  4- دروس مهارتی و عمومی:

  منظور از دروس مهارتی درس هایی مانند: مهارتهای شناختی (تجزیه، تحلیل، نقادی و نوآوری)، روش تحقیق در علوم انسانی و روش تدریس است که کسب مهارت نسبت به آنها برای طلابی که در مسیر فقه های تخصصی هستند ضروری است. قابل ذکر است که بخشی از دروس مهارتی در دوره تمهیدی ارائه شده است.

  دروس عمومی دروسی هستند که آشنایی با آنها برای کلیه طلاب، بخصوص دانش پژوهان عرصه فقه های تخصصی لازم است. مسائل جدید کلامی، انگلیسی عمومی، عربی معاصر، مکالمه عربی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ریاضیات پایه ( درحد دبیرستان) و آشنایی با رشته فقه های تخصصی دائر در موسسه از جمله این دروس می باشند.