برنامه درسی مقطع سطح عالی (پایه 7 تا 10 )

 • برنامه درسی مقطع سطح عالی (پایه 7 تا 10 )

 • باسمه تعالی

  نظام علمی و آموزشی

  مدرسه سطح عالی

  کلیات

  1. مدرسه سطح عالی با ماموریت آموزش دروس رسمی حوزه در سطح دو و سه بعلاوۀ دروس عمومی و تکمیلی با استفاده از روش های موثر تحصیل و تحقیق تاسیس شده است.
  2. هدف مدرسه آماده کردن طلاب برای ورود به مقطع خارج عمومی و پس از آن ورود به مدرسه عالی فقه های تخصصی است.

  نظام درسی در این مدرسه به شرح زیر است.

  نظام درسی

  1. طول دوره تحصیلی در این مدرسه در سطح دو و سه 4 سال و هر سال تحصیلی به طور میانگین شامل 180 روز درسی(5 روز کامل و نیم روز پنجشنبه)و 30 روز برنامه تابستانی است.
  2. به طور معمول، دروس هر روزه شامل دو درس فقه و اصول و یک ساعت دروس تکمیلی خواهد بود و سه ساعت دروس عمومی نیز در هفته پیش بینی شده است.
  3. در برنامه تابستان که به مدت حدود 6 هفته برگزار می شود زبان عربی روز و برخی دروس مهارتی و یا تکمیل دروس اصلی ارائه خواهد شد.

  درس اصول

  درس اصول در این مدرسه به دو شکل زیر ارائه می شود و طلاب مجاز به انتخاب یکی از این دو روش خواهند بود:

   الف: محوریت کفایه

  1. بخش معتنا بهِ کتاب رسائل با حدود 300 جلسۀ درسی تدریس و بخش هایی نیز به صورت مروری با مطالعه طلاب و رفع اشکالات و ابهامات در کلاس درس- ارائه می شود.
  2. کتاب کفایه الاصول به مدت 2.5 سال- با اختصاص حداقل 450 ساعت- تدریس می شود.
  3. همراه با درس کفایه، جلسات مشاوره به صورت هفته ای دو جلسه مستمراً برگزار می شود. در این جلسات بخش های منتخب و مرتبط با درس کفایه، از کتاب حلقه ثالثه تدریس شده و در موارد لازم ارجاع به کتاب رسائل صورت می گیرد.

  ب: محوریت حلقۀ ثالثه

  1. در این طرح به مدت یک سال کتاب رسائل و حلقه ثانیه (برای کسانی که آن را فرانگرفته اند) به صورت مروری تدریس می شود.
  2. یک نیمسال مباحث عام و خاص و مطلق و مقید کفایه نیز تدریس می شود
  3. کتاب حلقۀ ثالثه به مدت 2.5 سال- هفته ای 4 جلسه تدریس می شود.
  4. در طول دورۀ تدریس حلقۀ ثالثه، هفته ای دو ساعت جلسات مشاوره کفایه نیز برگزار می شود. در این جلسات بخش های منتخب و مرتبط با درس از کتاب کفایه تدریس شده و در موارد لازم ارجاع به کتاب رسائل نیز صورت می گیرد.

  درس فقه

  1. در سال اول همراه با ارائه بخش های منتخب مکاسب محرمۀ شیخ ره، کلاس های مشاوره بر مبنای مکاسب محرمه امام ره و یا مصباح الفقاهه مرحوم خویی برگزار می شود.
  2. در سال دوم و سوم مباحث منتخب از کتاب بیع و خیارات مکاسب شیخ ره ارائه می شود.
  3. در سال چهارم مباحث منتخب از ابواب عبادات و سیاسات بر محور کتابهای مرجع فقهی مانند جواهر تدریس می شود.

  فلسفه

  طلاب در یک سال درسی روزانه یک ساعت را به فراگیری فلسفه به صورت نسبتاً عمیق اشتغال خواهند داشت. تدریس ترجیحاً بر محور کتاب آموزش فلسفه و با ارجاع به نهایه الحکمه ارائه می شود.

  درایه، رجال و علوم حدیث:

  طلاب در این مقطع، مباحث درایه الحدیث، مبانی علم رجال، مباحث علوم حدیث، تاریخ حدیث و مکتبهای حدیثی و منابع آن را به صورت درس مستمر در پایه های 8 تا 10به طور تحلیلی و عمیق فرا می گیرند، به گونه ای که در مقطع خارج از این مباحث مستغنی شده و همراه با دروس خارج به مباحث کاربردی سند شناسی و تحلیل راویان متمرکز شوند.

  کلام:

  با توجه به این که طلاب در سطح یک در دو مرحله مباحث عقاید را فراگرفته اند. دراین مرحله به مباحثی که نیاز به تعمیق دارد و یا مباحثی که در دوره های قبل مطرح نشده پرداخته خواهد شد.
  20. متن کتاب از کتابهای روان به لحاظ نگارشی و دارای عمق به لحاظ محتوایی انتخاب خواهد شد تا طلاب بتوانند بخش هایی از کتاب را به صورت مروری مطالعه کرده و در کلاس به رفع اشکال و ابهام بپردازند

  تفسیر:

  علاوه بر فراگیری مبانی و قواعد تفسیری، طلاب ساعاتی از هفته را به بررسی تحلیلی بخش هایی از دو تفسیر مهم مجمع البیان و المیزان با حضور اساتید توانمند خواهند پرداخت. آشنایی با سبک های مختلف تفسیری نیز مورد توجه خواهد بود.

   

  زبان عربی روز:

  1. در این دوره فراگیری زبان عربی در برنامه های تابستانی مورد اهتمام خواهد بود
  2. هدف از این برنامه توانمندسازی دانش آموختگان موسسه برای حضور در مجامع علمی، کتابت روز علمی و انجام سخنرانی و ارتباط مستقیم با نخبگان علمی جهان اسلام است.

   

  مهارتها:

  1. کسب مهارتهای مورد نیاز مانند مهارتهای پژوهشی و مهارتهای خودمدیریتی در کنار روش تحقیق و روش نگارش نیز در برنامه آموزشی قرار دارد.

   

  دروس تکمیلی و نشست های مکمّل:

  1. فراگیری هدفمندِ دروس فقه و اصول نیازمند برخی آموزش های تکمیلی در مباحثی مانند فلسفه فقه و اصول و تاریخ این دو دانش و مباحثی چون روش استنباط است.
  2. علاوه بر این، با هدف آشنایی طلاب با فضای مباحث مورد ابتلای جامعه و نظام اسلامی و تقویت نشاط و انگیزه تحصیلی در آنان، برگزاری نشست ها و جلسات علمی ناظر به این گونه مباحث نیز مورد اهتمام بوده و در طول سال جلساتی برای طرح موضوعات مورد ابتلاء در مباحث اقتصادی، حقوقی و .. مرتبط با دروس فقه برگزار خواهد شد.