?????? ???? ??? ???????

 • ?????? ???? ??? ???????

 • باسمه تعالی

  رشته فقه المعاملات

  هدف رشته

  پیچیدگی عرصه های حقوقی و قانونگذاری ایجاب می کند که حوزه های علمیه به صورت محققانه به عرصه های حقوقی و قانونگذاری وارد شده و با تاسیس رشته های فقهی- حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه و نظام  اسلامی همت گمارند. به این منظور، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی اقدام به راه اندازی رشتۀ «فقه  المعاملات» نموده است.

  هدف این رشته تربیت فضلایی است که ضمن آشنایی با دانش حقوق و سیستم های حقوقی، به تعمق در اصول، مبانی و قواعد ابواب معاملات پرداخته و به توانایی نظریه پردازی و تولید علم در حوزه های مختلف فقهی و حقوقی این ابواب دست یابند.

  برنامه درسی رشته

  دانش پژوهانِ این رشته برای آشنایی با حوزه های مختلف دانش حقوق، دروس این رشته را در چند بسته پودمانی به شرح زیر در یک مقطع سه ساله می گذرانند. درس خارج اصول در این رشته-مانند سایر رشته ها- تا پایان دوره به صورت درس هر روزه برگزار می شود. دروس فقه تخصصی این رشته که به ابواب معاملات اختصاص دارد مطابق برنامه زیر به صورت پژوهش محور ارائه می شود. موضوعات مستحدثِ مرتبط با این ابواب نیز همراه با دروس ارائه خواهد شد. دانش پژوهان پس از اتمام دوره آموزش سه ساله، به مقطع پژوهشی مدرسه عالی تخصصی وارد می شوند.


   

  بخش اول: دروس پودمانی حقوقی

  دروس مورد نیاز رشته حقوق به صورت پودمانی به ترتیب در 5 بسته زیر ارائه می شود. بسته پودمانی ششم به دروسی  از رشته فقه اقتصاد اختصاص دارد که آشنایی با آنها برای دانش پژوهان این رشته نیز مفید و راهگشا می باشد.

  1. پودمان دروس پایه:(کلیات علم حقوق و مباحث مرتبط) شامل:

  مقدمات علم حقوق-حقوق اساسی(آشنایی با نهادهای حقوقی کشور)- حقوق اداری- حقوق اشخاص

  1. پودمان حقوق اموال:

  قواعد عمومی اموال – حقوق مالکیت فکری

  1. پودمان دروس حقوق قراردادها شامل:

  قواعد عمومی قراردادها- - عقود معین

  1. پودمان مسوولیت مدنی

  مسوولیت مدنی قراردادی- ضمان قهری

  1. پودمان دروس حقوق تجارت شامل:

  حقوق اسناد تجاری- حقوق شرکتها- حقوق ورشکستگی

  1. پودمان دروس اقتصادی شامل:

  کلیات اقتصاد(شامل خرد و کلان توصیفی) - پول و بانکداری اسلامی- مکتب و نظام اقتصادی اسلام- اقتصاد مالی با تاکید بر بازار سرمایه اسلامی

  1. پودمان دروس عمومی شامل:

  ریاضی و آمار- زبان انگلیسی- روش تحقیق

  • اساتید، می توانند برنامه مصوب را به تناسب نیاز در جلسات محدودتر به صورت کارگاهی ارائه نمایند.
  • تلاش می شود در هر ترم، یکی از بسته های پودمانی ارائه گردد.

   

  بخش دوم:  دروس خارج فقه متعارف و مسائل مستحدثه

  این بخش به ترتیب در دو مرحلۀ دو ساله ارائه می شود.

  مرحله اول: دورۀ خارج فقه العقود

  درس خارج فقهِ کلیات و مشترکات عقود (براساس سرفصل های کتاب فقه العقود)- به میزان دو سال درس هر روزه؛ هر جلسه یک ساعت-(20واحد)

  قابل ذکر است که سال اول این مرحله، برای طلاب موسسه در مقطع خارج عمومی و برای ورودی های حوزه در سال ورود به دوره تخصصی(دروۀ پیشنیاز) ارائه می شود

  مرحله دوم: دورۀ خارج فقه ابواب خاص

  فقه ابواب خاص معاملات همراه با مسائل مستحدثه آنها؛ شامل:

   

  ردیف

  عنوان درس

  1.  

  بیع

  1.  

  قرض و ربا

  1.  

  اجاره

  1.  

  شرکت

  1.  

  ضمان

  1.  

  وکالت

  1.  

  حواله

  1.  

  رهن

  1.  

  جعاله

  1.  

  عقود جدید

   
  • این دروس، به مدت دو سال درسِ هر روزه برگزار می شود و متناسب با سطح علمی دانش پژوهان، سعی می شود به صورت پژوهش محور و با مشارکت فعال طلاب در بحث ها اجرا گردد.
  • کار روزانه برای این دروس اعم از جلسات درس، مباحثه و پژوهش، 5 ساعت (باحجم واحدی 40 واحد در دو سال)خواهد بود.