اطلاعیه پذیرش مقطع خارج تخصصی سال تحصیلی 1400-1399

 • اطلاعیه پذیرش مقطع خارج تخصصی سال تحصیلی 1400-1399

 • باسمه تعالی


  موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

  تحت اشراف مقام معظم رهبری مدظله العالی
   

   پذیرش مقطع خارج تخصصی سال تحصیلی1400-1399

  خارج تخصصی:

      * فقه اقتصاد 

  * فقه جزا 

     * فقه خانواده

       * فقه سیاسی

       * فقه قضا

       * فقه تربیت

       * فقه معاملات


  زمان ثبت نام برای مصاحبه علمی:28 بهمن ۹8  تا 18 تیر 99 تمدید گردید.

  *************************************
  آدرس: قم، ابتدای بلوار محمدامین(ص) ، مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی

  تلفن تماس: ۳۲۴۰۱۵۴۵-۰۲۵

  http://www.paziresh.mfos.irاطلاعیه پذیرش موسسه عالی فقه و علوم اسلامی 1399