برنامه رشته فقه اقتصاد

 • برنامه رشته فقه اقتصاد

 • باسمه تعالی

  برنامه رشته فقه اقتصاد

  الف: دروس آکادمیک رشته فقه اقتصاد

   

  ردیف

  عنوان درس مصوب

  تعداد واحد

  دروس تخصصی

  1

  ریاضی 1

  2

  2

  ریاضی 2

  2

  3

  ریاضی 3

  2

  4

  آمار (1)

  2

  5

  آمار (2)

  2

  6

  کلیات علم اقتصاد

  2

  7

  اقتصاد خرد (1)

  3

  8

  اقتصاد خرد (2)

  3

  9

  اقتصاد خرد اسلامی

  3

  10

  اقتصاد کلان (1)

  3

  11

  اقتصاد کلان (2)

  3

  12

  اقتصاد کلان اسلامی

  3

  13

  اقتصاد بخش عمومی (1)

  2

  14

  اقتصاد بخش عمومی  (2)

  2

  15

  اقتصاد بخش عمومی اسلامی

  2

  16

  اقتصاد ایران(1)

  2

  17

  اقتصاد ایران (2)

  2

  18

  فلسفه اقتصاد اسلامی

  2

  19

  نظامهای اقتصادی

  2

  20

  تاریخ عقاید اقتصادی با تاکید بر مسلمانان

  2

  21

  مکتب و نظام اقتصادی اسلام

  2

  22

  اقتصاد  پول و بانکداری

  2

  23

  مالیه وتجارت بین الملل

  2

  24

  توسعه اقتصادی

  2

  25

  اقتصاد سنجی

  2

  26

  اقتصاد بازار سرمایه اسلامی

  2

  27

  اقتصاد پول و بانکداری اسلامی

  2

  28

  اقتصاد مالی(بازار سرمایه)

  2

  دروس عمومی

  29

  زبان انگلیسی(1)

  2

  30

  زبان انگلیسی(2)

  2

  31

  زبان انگلیسی(3)

  2

  32

  مقدمه علم حقوق

  2

  33

  حقوق اساسی

  2

  مجموع واحدها

  72

   
   
   

  ب: فقه العقود در طول دو الی سه سال

   

  ج: ابواب خاص( اجاره، قرض و ربا، شرکت، بیع العینه، سلف، مرابحه و...) در طول سه سال

   

  توضیح:

  درس خارج ابواب خاص به صورت مقارن و ناظر به مسائل مستحدثه و مبتلا به ارائه خواهد شد به طوری که دانش پژوهان بتوانند پس از پایان دوره در عرصۀ پژوهش مسائل جدید و نوظهور فقهی وارد شده و توانایی تولید علم و نظریه را در این مسائل بدست آورند. دراین مقطع، از روش های مختلف برای آشنایی عمیق با مسائل مستحدثه مانند حضور در مجامع علمی مربوط و ارتباط با نهادهای مرتبط با مسائل اقتصادی و تماس با محققان و پژوهشگران حوزه­ای و دانشگاهی و حکومتی استفاده خواهد شد. تحقیقات دانش پژوهان نیز به مسائل مورد ابتلاء سوق داده خواهد شد.

  د: درس خارج فقه ابواب جدید اقتصادی

   

  قابل ذکر ا ست که تعدادی از این دروس  در طول دوسال باانتخاب گرایش بازارمالی، عوامل تولید و بخش عمومی به صورت پژوهشی با هدایت علمی استاد ارائه خواهد شد.

   

  رديف

  عنوان درس

  1.  

  فقه بازار مالی- بانک مرکزی  

  1.  

  فقه بازار مالی-  بانک های تجاری 1 و 2،   

  1.  

  فقه بازار مالی- بانکداری بین الملل،    

  1.  

  فقه بازار مالی - تامین مالی

  1.  

  فقه بازار مالی - ابزارهای پوشش ریسک،      

  1.  

  فقه بازار مالی - نهادهای بازار سرمایه،    

  1.  

  فقه بازار مالی - بورس بین الملل،      

  1.  

  فقه بازار مالی - بیمه،  

  1.  

  فقه بازار مالی - سمینار،    

  1.  

  فقه عوامل تولید - کار و نیروی انسانی،     

  1.  

  فقه عوامل تولید - انفال و منابع طبیعی،   

  1.  

  فقه عوامل تولید- تولید و سرمایه گذاری،    

  1.  

  فقه عوامل تولید- تکنولوژی و صنعت،       

  1.  

  فقه عوامل تولید- رشد و پیشرفت و توسعه،      

  1.  

  فقه عوامل تولید- سمینار

  1.  

  فقه بخش عمومی-وظائف و اختیارات اقتصادی دولت،     

  1.  

  فقه بخش عمومی دولت و روابط بین­الملل

  1.  

  فقه بخش عمومی -هزینه های دولت

  1.  

  فقه بخش عمومی منابع مالی دولت ( ثابت)

  1.  

  فقه بخش عمومی - منابع مالی دولت (متغیر ) 

  1.  

  فقه بخش عمومی -  رفاه و عدالت،  

  1.  

  فقه بخش عمومی -   اوقاف و امور خیریه  

  1.  

  فقه بخش عمومی - سمینار