اخبار و اطلاعیه ها

  • منابع مصاحبه علمی مقطع خارج تخصصی

  •        مقطع خارج فقه تخصصی:

                (توضیحات: در مقطع خارج تخصصی آزمون کتبی برگزار نمی گردد)

            منابع مصاحبه علمی :

            *    مباحثِ آموخته شده در طی سالهای درس خارج (بر اساس تقریرات خوانده شده)