اخبار و اطلاعیه ها

 • اعلام منابع مصاحبه علمی مقطع خارج تخصصی

 •        مقطع خارج فقه تخصصی:

              (توضیحات: در مقطع خارج تخصصی آزمون کتبی برگزار نمی گردد)

          منابع مصاحبه علمی مرحله اول:

          *    مباحثِ آموخته شده در طی سالهای درس خارج (بر اساس تقریرات خوانده شده)

          منابع مصاحبه علمی مرحله دوم:

        1.   فقــه:مبحث معاطات کتاب البیع از:

  *     الف:کتاب جواهر الکلام ( چاپ اسلامیه) ج 22، از ص 213 تا 252

  *    کتاب البیع امام خمینی ره جلد 1، از اول معاطات تا اول تنبیهات معاطات (ص 87 تا 227)

           2.    اصول : مباحث مفاهیم، مطلق و مقید و عام و خاص از:

                          تهذیب الاصول یا مناهج الوصول امام خمینی ره.